Tilbake til forsiden
Language:
Andre fotturar. Fjellområdene rundt Lysefjorden er eit eldorado for fotturister. Her finn du alt det beste av den Norske naturen. Stille fjellvatn, sildrande småbekkar, bratte stup, fjord, grøne seterenger, små bygdesamfunn, gamle gårdsbruk og gamle ferdselsårer.

Andre fotturar

Her kan du vandre gjennom ekte norsk kultur og natur. Området er og uhyre rikt på dyre og planteliv.

Det er merka stier rundt heile fjorden. Heile turen rundt tar 8-10 dagar, med overnattingsmuligheter lokalisert i passe dagsetappar. Men du kan og velgje å splitte opp stien rundt fjorden slik at du kan komponera alt fra flotte ein-dagsturer og opp til 10 dagars turer.

Forslag til turar finn du nedenfor. Dersom du ønskjer å gå lengre turar i fjellet rår vi deg til å kontakte Stavanger Turistforening i Stavanger, www.stavanger-turistforening.no, tlf. 51 84 02 00, som byr på eit utval av kart og bøker frå området, samt oversikt over turistforeiningshytter.