Tilbake til forsiden
Language:
Flørli. Når du kjem til Flørli, merker du historisk sus. Staden kan brukast til alle slags turistaktivitetar. Utfordringane står i kø. Du kan klatra opp ei av dei lengste og brattaste trappene i verda, truleg den lengste tretrappa i verda.

Flørli

Flørli har tatt spranget frå å vere ei jordbruksbygd og industribygd til ei kulturbygd på 100 år. I den nye kulturbygda bør du gå i land for å sjå dei dramatiske endringane i bygda. Du får høyre dei utrulege historiene om kraftstasjonen, vassrøyra og dei 4444 trappetrinna langs røyrgata, som skal vere den lengste tretrappa i verda. Frå Flørli kan du også ta turen til fjells med overnatting og mat med historisk sus og smak. Bygda blei fråflytta i 1999, men nå har folk slått seg ned att i bygda og skaper kulturaktivitetar. I fleire år har det vore kunstutstilling og kafe i den gamle kraftstasjonen. Overnatting i enkle leiligheiter. 

For meir info sjå: www.florli.no

 

Utstilling i kraftstasjonen

 

Årets utstilling i Kraftverkshallen: "Arbeidarane sitt liv i Flørli"

 

Servering, overnatting

 

Flørli 4444 tilbyr både mat, aktiviteter og overnatting. www.florli.no

 

 

2012: Ny gjestebrygge og restaurerte trapper

Frå og med august 2012 er ny gjestebrygge for småbåtar på plass og trappene er då også ferdig restaurerte. Ryfylke Friluftsråd har stått for arbeidet med gjestebrygga og Stavanger Turistforening tar seg av trappeprosjektet.